تربیت
Tarbiat.Org

حماسه کربلا (دمع السجوم)
حاج شیخ عباس قمی (رضوان الله علیه)

فصل بیستم : در چگونگی جنگ اصحاب امام حسین علیه‏السلام و کشته شدن آنان‏

ابوالحسن سعید بن هبه الله معروف به قطب راوندی از علمای شیعه که مزار وی در صحن جدید قم معروف است وفات او را بر لوح قبرش در 548 نگاشته‏اند اما بحار مجموعه شهید نقل کرده است که هنگام چاشت روز چهارشنبه 14 شوال سال 573 وفات کرد، او روایت کرده است به اسناده از ابی جعفر علیه‏السلام گفت: حسین علیه‏السلام پیش از کشته شدن با اصحاب گفت: که رسول خدای فرمود: تو را بر رفتن عراق مجبور سازند و آن زمینی است که انبیاء و و اوصیاء یکدیگر را دیدار کردند و در جای که عمورا نام دارد شهید گردی با گروهی از یاران که از زخم آهن در خویش الم نیابند آن گاه این آیت تلاوت فرمود: قلنا یا نار کونی بردا و سلاما علی ابراهیم(102) و جنگ بر تو سرد و سلام باشد، پس شادان باشید که اگر ما را بشکند ما نزد پیغمبر رویم.
و ثمالی از علی بن الحسین علیهما السلام روایت کرده است که با پدرم بودم آن شب که فردای آن شهید شد و یاران خویش را فرمود: این شب را سپر خود گیرید که این مردم مرا خواهند و اگر مرا بکشند سوی شما ننگرند من عقد بیعت از شما بگسستم.
گفتند: هرگز چنین نکنیم. فرمود: فردا همه کشته شوید هیچکس رهایی نیابد، گفتند: سپاس خدای را که ما را به کشته شدن با تو گرامی داشت آن گاه دعا کرد و گفت: سر بردارید و بنگرید جای و منزل خویش را در بهشت بدیدند و امام می‏فرمود: ای فلان این منزل تو است و ای فلان این خانه تو است، پس هر کدام به سینه و روی با نیزه‏ها و شمشیرها روبرو می‏شدند تا زودتر به منزل خویش در بهشت رسند.
شیخ صدوق (ره) از سالم بن ابی جعده روایت کرده است گفت: از کعب الاحبار شنیدم می‏گفت در کتاب ما نوشته است که مردی از فرزندان محمد رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم کشته می‏شود و عرق چهارپایان آن‏ها خشک نشده داخل بهشت گردند و حور عین را در آغوش گیرند، پس حسن علیه‏السلام بگذشت گفتیم؛ این است، گفت: نه و حسین علیه‏السلام بگذشت، گفتیم: این است، گفت: آری.
و نیز روایت کرد که امام صادق علیه‏السلام را گفتند: ما را خبر ده از اصحاب حسین علیه‏السلام که چگونه بی مبالات خویشتن را در آن هنگامه به آب و آتش می‏زدند فرمود: پرده از چشم آن‏ها برداشته شد تا منازل خویش را در بهشت دیدند پس هر یک سوی کشتن می‏شتافت تا حوریی در آغوش کشد و به جای خویش در بهشت نائل گردد.
مؤلف گفت: در آن زیارت ناحیه شریفه که مشتمل بر اسامی شهداست گوید:
لقد کشف الله لکم الغطاء و مهد لکم الوطاء و اجزل لکم العطاء:
یعنی: خدای از پیش چشم شما پرده برداشت و زیر پای شما را نرم کرد و برای شما بخشش بزرگ فرمود.
در معانی الاخبار مسندا از امام محمد تقی از پدرانش علیهم السلام روایت کرده است که علی بن الحسین علیهماالسلام فرمود: چون کار بر امام حسین علیه‏السلام سخت شد اصحاب وی دیدند او بر خلاف ایشان است هر چه کار دشوارتر می‏شود رنگ آنان برگشته و پریده و دلهایشان لرزان و ترسان است اما آن حضرت و بعضی از خواص یاران وی رنگشان برافروخته‏تر و جوارحشان آرام و قلبشان مطمئن‏تر گردد پس با یکدیگر می‏گفتند نمی‏بینی چگونه در روی مرگ می‏خندد از مرگ بیم ندارد حسین علیه‏السلام فرمود:
صبرا بنی الکرام ما الموت الا قنطرة تعبر بکم عن الباس و الضراء الی الجنان الواسعة و النعیم الدائمة فایکم یکره أن ینتقل من سجن الی قصر و ما هو لاعدائکم الا کمن ینتقل من قصر الی سجن و عذاب
یعنی: شکیبایی کنید ای بزرگ‏زادگان که مرگ نیست مگر پلی که شما را از رنج و سختی به باغهای گشاده فراخ و نعیم جاودانی می‏برد، پس کیست از شما که نخواهد از زندان به کوشک منتقل گردد و مرگ برای دشمنان شما چنان است که کسی از کاخی به زندان و عذاب رود و من از پدرم شنیدم از رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم روایت کرد:
الدنیا سجن المومن و جنة الکافر و الموت جسر هولاء الی جنانهم و جسر هولاء الی جحیمهم ما کذبت و لا کذبت.