تربیت
Tarbiat.Org

حماسه کربلا (دمع السجوم)
حاج شیخ عباس قمی (رضوان الله علیه)

دیگر از شهداء محمد اصغر بن علی علیه‏السلام است‏

مادرش ام ولد بود و مردی از بنی ابان بن درام تیری بر او افکند و او را بکشت و سرش را برداشت.