تربیت
Tarbiat.Org

حماسه کربلا (دمع السجوم)
حاج شیخ عباس قمی (رضوان الله علیه)

عبدالله اکبر ابن عقیل رضی الله عنه

مادرش ام ولد است و قاتل وی چنان که از مدائنی نقل شده عثمان بن خالد بن اشیم جهنی و مردی از همدان بود.