تربیت
Tarbiat.Org

حماسه کربلا (دمع السجوم)
حاج شیخ عباس قمی (رضوان الله علیه)

علم امام حسین علیه‏السلام

اما علم آن حضرت، باید دانست که علوم اهل بیت علیهم السلام متوقف بر تکرار و درس نبود و علوم امروز ایشان بیش از دیروز نیست با فکر و قیاس و حدس تحصیل علم نمی‏کردند آسمان معارف ایشان از دسترس ادراک ما دور است هر کس خواهد فضائل آنان را بپوشد چنان است که خواهد روی خورشید را بپوشد آنها عالم غیب را در شهادت می‏بینند و بر حقایق معارف در خلوت عبادت واقف می‏گردند در واقع چنانند که اولیاء و دوستان درباره ایشان اعتقاد دارند و بیشتر هم هیچ کس از آن‏ها سوالی نکرد مستقیما یا از روی آزمایش که آن‏ها پاسخ ندهند و هرگز در جواب ناتوانی ننمودند و عاجز نشدند.
هر یک را که در احوالش تدبر نمایی و گفتار او را تامل کنی وی را در فضایل یگانه یابی و در مزایا و مفاخر تنها بینی گذشته‏های سابقین را فضایل متاخرین تصدیق میکند وقتی خطبای آنان به کلام آیند دیگران خاموش گردند و چون گوینده آنان سخن گوید دیگران گوش باشند هر راهروی از تک آنها فرو ماند و به هدف آن‏ها نرسد و روش آن‏ها را در نیابد این خصلت هایی است که آفریدگار به آن‏ها داده است و مخبر صادق به آن اخبار کرده و فرموده است: انا بنی عبدالمطلب سادات الناس