تربیت
Tarbiat.Org

حماسه کربلا (دمع السجوم)
حاج شیخ عباس قمی (رضوان الله علیه)

جعفر بن عقیل رضی الله عنه‏

مادر او ام الثغر بنت عامر از بنی کلاب است و بعضی گویند: مادرش خوصا بنت عمر بن عامر کلابی است به جنگ بیرون شد و می‏گفت:
انا الغلام الابطحی الطالبی - من معشر فی هاشم من غالب ‏
و نحن حقا سادة النوائب - هذا حسین اطیب الاطائب ‏
(طبری، ابوالفرج، کامل) پس عبدالله بن عروة خثعمی تیری بر او افکند و او را بکشت (مناقب) و او دو تن بکشت و به قول دیگر پانزده سوار و بشر بن سوط همدانی او را شهید کرد.