تربیت
Tarbiat.Org

حماسه کربلا (دمع السجوم)
حاج شیخ عباس قمی (رضوان الله علیه)

محمد بن عبدالله بن جعفر علیه‏السلام

(طبری) و عامل بن نهشل تیمی بر محمد بن عبدالله بن جعفر بن ابی طالب علیه‏السلام تاخت و او را بکشت. (ابوالفرج) مادرش خوصاء بنت حفص از بنی بکر بن وائل است و سلیمان بن قته در این اشعار او را خواست:
و سمی النبی غوذر فیهم - قد علوه بصارم مصقول ‏
فاذا ما بکیت عینی فجودی - بدموع تسیل کل مسیل ‏
و در مناقب است که او بیرون آمد به جنگ و می‏خواند:
اشکو الی الله من العدوان - فعال قوم فی الردی عمیان ‏
قد بدلو معالم القرآن - و محکم التنزیل و التبیان ‏
و اظهروا الکفر مع الطغیان ‏
پس ده نفر را بکشت و عامر بن نهشل تیمی او را شهید کرد و ابوالفرج گفته است که پس از او برادر پدر و مادری او عبیدالله بن جعفر شهید شد و روایت شده است که عبیدالله مذکور را بشر بن حویطر قانصی شهید کرد.