تربیت
Tarbiat.Org

حماسه کربلا (دمع السجوم)
حاج شیخ عباس قمی (رضوان الله علیه)

از شهداء ابوبکر بن حسن بن علی بن ابی طالب است علیه‏السلام

مادرش ام ولد بود و او برادر ابوینی قاسم بن حسن است علیه‏السلام ابوالفرج به اسناد خود از مدائنی از ابی مخنف از سلیمان بن ابی راشد روایت کرده است که عبدالله بن عقبه غنوی او را بکشت و سلیمان بن قته او را خواست در این بیت:
و عند غنی قطره من دمائنا - و فی اسد اخری تعد و تذکر‏
و ابوالفرج گوید: ابوبکر پیش از برادرش قاسم به شهادت رسید و لکن طبری و جزری و شیخ مفید پس از قاسم ذکر او کرده‏اند.
و مترجم گوید: مورخین قدیم چنان که سابقا گذشت نظری به ترتیب و مقدم و موخر نداشتند و تقدیم و تاخیر فقط در ذکر است.