تربیت
Tarbiat.Org

اخلاق در قرآن جلد دوم - فروع مسائل اخلاقی
آیت الله مکارم شیرازی با همکاری جمعی از فضلاء و دانشمندان‏‏‏‏‏

اخلاق نیک و بد در قرآن پیشگفتار (روش بحث)

در جلد اوّل این کتاب (اخلاق در قرآن) اصول کلّی مسائل اخلاقی و طرق مختلف تهذیب نفس، مکتبها، انگیزه‏ها و نتیجه‏ها، به طور مشروح مورد بررسی قرار گرفت و رهنمودهای مهّم قرآن مجید در زمینه این مسائل در شکل تفسیر موضوعی بیان شد.
اکنون نوبت آن رسیده است که با استفاده از آن اصول کلّی به سراغ تک تک فضایل و رذایل اخلاقی برویم و هر یک را در پرتو رهنمودهای وحی و آیات مورد بررسی قرار دهیم.
عوامل شکل‏گیری آن فضایل و رذایل، آثار و نشانه‏ها، نتایج و عواقب خوب و بد هر یک، و بالاخره طرق مبارزه با رذایل اخلاقی و کسب فضایل را مورد بررسی قرار دهیم.
هنگام ورود در این بحث، در فکر فرو رفتیم که با استفاده از کدام نظم و ترتیب در این بحث پُرتلاطم وارد شویم!
آیا باید روش فلاسفه یونان در تقسیم اخلاق به چهار بخش (حکمت، عدالت، شهوت و غضب) قناعت کنیم؟ در حالی که نه هماهنگ با آیات قرآن است که ما در این بحثها در سایه آن حرکت می‏کنیم و نه فی حدّ ذاته خالی از نقیصه یا نقیصه‏هاست که در جلّد اوّل به آن اشاره شد.
آیا فضایل و رذایل را طبق حروف الفبا ترتیب دهیم و بحثها را به این صورت پیش ببریم، در حالی که روش الفبای در این‏گونه مسایل غالباً از روش منطقی جدا می‏شود و بحثها ناهماهنگ می‏گردد.
آیا به سراغ سایر مکتبهای شرق و غرب در مسایل اخلاقی برویم و نظم و بحث را از آنها بگیریم؟! در حالی که هر کدام برای خود مشکل یا مشکلاتی دارند و اضافه بر این، ممکن نیست هماهنگ با تفسیر موضوعی قرآن در زمینه اخلاق گردد.
ناگهان به لطف پروردگار و با یک الهام درونی روش تازه‏ای به نظر رسید که برخاسته از خود قرآن و با الهام‏گرفتن از آن می‏باشد و آن اینکه: می‏دانیم قرآن مجید قسمت مهّم مباحث اخلاقی و عملی را در لا به لای شرح تاریخ گذشتگان و اقوام پیشین آورده و بخوبی مجسّم ساخته است که هر کدام از این رذایل و فضایل چه بازتاب‏های وسیع و گسترده‏ای در جوامع انسانی دارد و عاقبت کار آنها به کجا می‏رسد و انصافاً قرآن از این نظر داد سخن داده که مسایل اخلاقی را در بوته آزمایش‏های عینی و خارجی قرار داده است تا نتیجه‏گیری از آن برای هر خواننده و شنونده‏ای بسیار سریع و عمیق باشد!
به همین دلیل فکر کردیم بهتر است معیار نظم مباحث را با توجّه به شرایط ویژه‏ای که بر بحث‏های ما حاکم است، همان تواریخ قرآن مجید و معیارهای حاکم بر آن بدانیم.
به تعبیر دیگر: نخست به سراغ داستان آفرینش آدم و حوّا و وسوسه‏های شیطان و دور شدن آنها از بهشت می‏رویم و رذایلی که سبب پیدایش ماجرای عبرت‏انگیز طرد شیطان از بساط قرب خداوند و محروم شدن آدم و حوّا از بهشت شد را در طلیعه بحث قرار می‏دهیم.
می‏دانیم شیطان به خاطر استکبار و خودخواهی و خودبرتر بینی و سپس لجاجت و تعصّب از سجده بر آدم خودداری کرد و از درگاه خدا رانده شد و آدم علیه السّلام و حوّا به خاطر حرص و آز تسلیم وسوسه‏های بی‏منطق دشمن خود - شیطان - شدند و در دام او افتادند.
بعد نوبت به داستان هابیل و قابیل و صفات زشتی که انگیزه قتل هابیل شد می‏رسد و به همین ترتیب به سراغ داستان نوح و ماجراهای دیگر تاریخی، مخصوصاً ماجرای قوم بنی‏اسرائیل و موسی علیه السّلام می‏رویم و در آینه زندگی انبیای الهی فضایل و آثار آن را می‏بینیم و در زندگی اقوام منحرف که گرفتار انواع مجازات‏های الهی شدند آثار رذایل را مشاهده می‏کنیم.
این روش هم جالب و شیرین است و هم با بحث‏های قرآنی سازگارتر می‏باشد. اضافه بر این به بحثهای فضایل و رذایل جنبه عینیّت می‏بخشد و آنها را در صحنه حسّ و تجربه قرار می‏دهد.
خداوند به همه ما و همه افراد جامعه ما توفیق دهد که آن رذایل را که جامعه بشری را به جهنّمی سوزان تبدیل می‏کند از اعماق جان خود ریشه‏کن کنیم، و به فضائلی که به ما و جامعه ما روح و صفا و آرامش و پیشرفت می‏بخشد و بزرگ‏ترین سعادت؛ یعنی قرب الی‏اللّه را برای ما فراهم می‏سازد، آراسته شویم.
آمین یا رب العالمین
تیر ماه 1378
ربیع‏الاوّل 1420
قم - ناصر مکارم شیرازی