تربیت
Tarbiat.Org

دستور العمل و مرواریدهای درخشان
حاج شیخ عباس قمی (رضوان الله علیه)

قسم پنجم: (اذکار) تکبیر

یعنی ذکر الله اکبر است، روایت شده که بسیار بگوئید تکبیر و تهلیل را که بیقین چیزی محبوبتر نزد خداوند از ذکر تکبیر و تهلیل نیست و مستحب است در وقت شام صد مرتبه الله اکبر گفتن و از حضرت باقر علیه‏السلام مرویست که هر که پیش از طلوع آفتاب و پیش از غروب کردن آن صد مرتبه (الله اکبر) بگوید حقتعالی ثواب آزاد کردن صد بنده در نامه عملش بنویسد. و مستحب است گفتن شش تکبیر در شروع نماز و همچنین است سه تکبیر بعد از سلام نماز و با هر تکبیر دستها را تا برابر گوش بالا آورد و بر زانو نهد و این تکبیرات ابتدای تعقیبات نماز است ونیز گفتن سه تکبیر با شهادتین هنگام خریدن متاع و کالا مستحب است.
و روایت شده است که رسول اکرم صلی الله علیه و آله چون در سفرها سر بالا (به طرف بلندی) می‏رفتند (الله اکبر) می‏گفتند و وقتی در سراشیبی حرکت می‏کردند. (سبحان الله) می‏گفتند.