تربیت
Tarbiat.Org

دستور العمل و مرواریدهای درخشان
حاج شیخ عباس قمی (رضوان الله علیه)

روز هجدهم:

وفات حضرت ابراهیم فرزند رسول الله صلی الله علیه و آله واقع شد.