تربیت
Tarbiat.Org

دستور العمل و مرواریدهای درخشان
حاج شیخ عباس قمی (رضوان الله علیه)

روز دهم:

در این روز در سال 36 جنگ جمل واقع شد و زید بن صوحان و برادرش شهید شدند و طلحه را مروان و زبیر را ابن جرموز به قتل رسانید.