تربیت
Tarbiat.Org

دستور العمل و مرواریدهای درخشان
حاج شیخ عباس قمی (رضوان الله علیه)

شب سیزدهم:

اول لیالی بیض (شب 13 و 14 و 15) است و در آن سه عمل است:
1 - غسل
2 - چهار رکعت نماز در هر رکعت حمد و بیست و پنج مرتبه توحید (خوانده می‏شود)
3 - دو رکعت نماز که در شب سیزدهم ماه رجب و شعبان نیز خوانده می‏شود در هر رکعت بعد از حمد یس و تبارک الملک و توحید بخواند و در شب چهاردهم این نماز خوانده می‏شود به چهار رکعت، به دو سلام.