تربیت
Tarbiat.Org

دستور العمل و مرواریدهای درخشان
حاج شیخ عباس قمی (رضوان الله علیه)

شب نهم (ذی الحجه)

این شب از لیالی متبرکه و شب مناجات با قاضی الحاجات است و توبه در آن شب مقبول و دعا در آن مستجاب است و کسی که آن شب را به عبادت به سر آورد اجر صدر و هفتاد سال عبادت داشته باشد و از برای آن شب چند عمل است:
1 - بخواند (دعای): اللهم یا شاهد کل نجوی...
2 - بخواند آن تسبیحات عشر را که سید ذکر کرده.
3 - بخواند دعایاللهم من تهیا و تعبا را که در روز عرفه و شبهای جمعه نیز وارد است.
4 - زیارت کند زمین کربلا را و بماند در آنجا تا روز عید تا آن که از شر آن سال نگاه داشته شود.