تربیت
Tarbiat.Org

دستور العمل و مرواریدهای درخشان
حاج شیخ عباس قمی (رضوان الله علیه)

روز بیست و ششم:

در این روز در سال 41 جناب امام حسن علیه‏السلام با معاویه مصالحه (قرار داد صلح) فرمود که به نحوی که در جای خودش بیان شده است.