تربیت
Tarbiat.Org

دستور العمل و مرواریدهای درخشان
حاج شیخ عباس قمی (رضوان الله علیه)

روز پنجم:

به مفاد آیه‏ و اذ یرفع ابراهیم القواعد من البیت و اسمعیل . پایه‏های خانه کعبه معظمه به دست ابراهیم و اسماعیل علیه‏السلام (در این روز) بنیانگذاری گردید.