تربیت
Tarbiat.Org

دستور العمل و مرواریدهای درخشان
حاج شیخ عباس قمی (رضوان الله علیه)

برای آسانی ولادت:

چون بر زن دشوار شد زائیدن، آیات ذیل را بر پوست بنویسند و بر ران راست او بندند و پس از وضع حمل باز نمایند: بسم الله الرحمن الرحیم کانهم یوم یرونها لم یلبثوا الا عشیه او ضحیخا اذ قالت امرأة عمران رب انی نذرت لک ما فی بطنی محرراً . و نیز وارد شده که هفت مرتبه بر پوست بنویسد: ان مع العسر یسراً ان مع العسر یسراً و نیز وارد شه که یک مرتبه بر پوست بنویسد: یا ایها الناس اتقوا ربکم ان زلزله الساعه شی عظیم یوم ترونها تذهل کل مرضعه عما ارضعت و تضع کل ذات حمل حملها . پس هنگام درد، بر ران زن ببندند تا وضع حمل، برای او آسان شود انشاء الله.
و نیز برای سهل شدن ولادت سوره قدر را هنگام درد، برزن بخوانند و چون کودک متولد شد به جهت دفع ضرر شیطان و ام الصبیان اذان در گوش راست و اقامه در گوش چپش بگوید و سزاوار است که کام طفل را با آب فرات یا آب باران و تربت حسین علیه‏السلام بردارند و در روز هفتم برای او عقیقه کنند و سوراخ کردن نرمه گوش راست و بالای گوش چپ برای پسران سنت است و ختنه کردن ایشان واجب است و خواندن دعای ختنه: (اللهم هذه سنتک... سنت (مستحب) است و باید طفل را نام نیکو گذاشت.)
و راست‏ترین نامها، نامی است که دلالت بر بندگی خدا نماید مانند عبدالله و مانند آن و بهترین نام‏ها، نام پیامبران، و ائمه علیه‏السلام است و وارد شده است که فقر و بینوائی داخل خانه‏ای که در آن، نام محمد، احمد، علی، حسن و حسین، جعفر، طالب، عبدالله یا فاطمه باشد، نمی‏شود و نهی شده از نام نهادن فرزندان، به حکیم و خالد و مالک و حارث و خوب است هر فرزندی را تا روز هفتم محمد نامگذاری کنند سپس اسمش را تعیین نمایند و غسل دادن مولود، سنت مؤکد است. و نیکو و سزاوار است که وقتی سر طفل را می‏تراشند به اندازه وزن موی او، طلا و نقره تصدق کنند و تمام سرش را بترشاند و کاکل و زلف برای او نگذارند و برای نترسیدن کودک در خواب، وقت خوابیدن دست و دهان او را بشویند.