تربیت
Tarbiat.Org

دستور العمل و مرواریدهای درخشان
حاج شیخ عباس قمی (رضوان الله علیه)

برای رفع وسوسه شیطان

از حضرت امیر المومنین علیه السلام مروی است که استعاذه کند به خدا (به خدا پناه ببرد) و سپس بگوید آمنت بالله و برسوله (رسله خ ل مخلصاً له الدین.