تربیت
Tarbiat.Org

دستور العمل و مرواریدهای درخشان
حاج شیخ عباس قمی (رضوان الله علیه)

سوره مبارک یّس

(1) (2) (4) (5) (7) (8) (9) (10)
- این آیه (16)و(17)قت نازل شد که شخص از بنی مخزون - یعنی هم چنان که آفتاب سرعت ماه را در نمی‏یابد ماه نیز - در حدیث آمده که مردم در شغل خود مشغول باشند از سودا و معامله به یکبار ق