تربیت
Tarbiat.Org

دستور العمل و مرواریدهای درخشان
حاج شیخ عباس قمی (رضوان الله علیه)

فصل دوم: در اعمال مخصوص شب و روز این ماه مبارک است.

شب اول: در آن چند عمل است.
1 - آنکه طلب هلال (ماه نو) کند و بعضی استهلال این ماه را واجب دانسته‏اند.
2 - چون رؤیت هلال کرد اشاره به هلال نکند بلکه رو به قبله کند و دستها را به آسمان بلند کند و بگوید: ربی و ربک الله...
3 - بخواند دعای 43 صحیفه کامله را در وقت دیدن هلال
4 - مجامعت با حلال خود کند و این از خصوصیات این ماه کند.
5 - غسل شب اول ماه کند.
6 - در نهر جاری غسل کند و سی کف آب بر سر ریزد.
7 - زیارت قبر امام حسین علیه‏السلام کند تا گناهانش ریخته شود و ثواب حاجیان و به عمره روندگان آن سال را دریابد.
8 - در این شب ابتدا کند به خواندن هزار رکعت نماز این ماه.
9 - آن که در نافله این شب و سایر شبهای این ماه سوره انا فتحنا بخواند.
10 - دو رکعت نماز بخواند و در این شب در هر رکعت حمد و سوره انعام بخواند و سوال کند که حق تعالی از او کفایت شرور کند.
11 - بخواند دعای: اللهم ان هذا الشهر المبارک... و این دعائی است که حضرت صادق علیه‏السلام در شب آخر ماه شعبان و در این شب می‏خواندند.
12 - بعد از نماز مغرب بخواند این دعای وارد شده از حضرت جواد علیه‏السلام را که اقبال است: اللهم یا من یملک التدبیر...
13 - بخواند در این شب این دعای ماثور از حضرت صادق علیه‏السلام را که در اقبال است: اللهم رب شهر رمضان منزل القرآن..
14 - بخواند دعای 44 صحیفه کامله را.
15 - بخواند دعای وارده از موسی بن جعفر علیه‏السلام را: اللهم انی اسئلک باسمک الذی دان له کل شی‏ء...
16 - بخواند: اللهم ان هذا شهر رمضان.. که سید نقل کرده.
17 - بخواند: اللهم انه قد دخل شهر رمضان اللهم رب شهر رمضان الذی انزلت فیه القرآن و جعلته بینات من الهدی و الفرقان اللهم فبارک لنا فی شهر رمضان و اعنا علی صیامه و صلواته و تقلبه منا .