تربیت
Tarbiat.Org

دستور العمل و مرواریدهای درخشان
حاج شیخ عباس قمی (رضوان الله علیه)

و نیز از برای درد چشم و ضعف باصره:

دست بر چشم نهد و بگوید: اعیذ نور بصری بنور الله الذی لا یطفی ء . و بعد از آن آیه الکرسی را بخواند.