تربیت
Tarbiat.Org

دستور العمل و مرواریدهای درخشان
حاج شیخ عباس قمی (رضوان الله علیه)

تعویذ درد شکم: بخواند (بسم الله الرحمن الرحیم و ذالنون اذ ذهب (110)) را تا آخر آیه و هفت مرتبه، سوره حمد را بخواند.

و نیز به جهت درد شکم: از حضرت کاظم علیه‏السلام وارد شده است که سوره حمد و معوذتین و توحید را بنویسد و همراه خود داشته باشد پس بنویسد اعوذ بوجه الله العظیم و عزته التی لا ترام و قدرته التی لا یمتنع منه من شر هذا الوجع و من شر ما فیه و من شر ما احذر منه .