تربیت
Tarbiat.Org

دستور العمل و مرواریدهای درخشان
حاج شیخ عباس قمی (رضوان الله علیه)

روز بیست و سوم:

خنجر به ران مبارک حضرت امام حسن علیه السلام زدند، زیارت آن حضرت و لعن بر قاتلان و ظالمان آن جناب در این روز مناسب است.