تربیت
Tarbiat.Org

دستور العمل و مرواریدهای درخشان
حاج شیخ عباس قمی (رضوان الله علیه)

روز بیست و هفتم (از ماه رجب)

از جمله اعیاد عظیمه است و روزی است که حضرت رسول صلی الله علیه و آله در آن روز به رسالت مبعوث گردید و جبرئیل به پیغمبری بر آن حضرت نازل شد و از برای آن چند عمل است:
1 - غسل
2 - روزه و آن یکی از چهار روز است که در تمام سال امتیاز دارد روزه گرفتن و برابر است با روزه هفتاد سال.
3 - بسیار صلوات فرستادن.
4 - زیارت حضرت رسول و امیرالمؤمنین علیه السلام
5 - دوازده رکعت نماز به طریقی که سید ذکر فرموده
6 - بخواند: یا من امر بالعفو و التجاوز... - و این دعا را حضرت موسی بن جعفر علیه السلام خواند در آن روزی که آن جناب را به جانب بغداد حرکت دادند و آن روز بیست و هفتم رجب بوده است و این دعا از ذخائر ادعیه رجب است.
7 - بخواند (دعای) اللهم انی اسئلک بالنحل الاعظم.... .