تربیت
Tarbiat.Org

دستور العمل و مرواریدهای درخشان
حاج شیخ عباس قمی (رضوان الله علیه)

روز بیست و دوم:

در این روز در سال 4 عزوه بنی النضیر واقع شد و سوره مبارکه (حشره) در بیان این غزوه است.