تربیت
Tarbiat.Org

دستور العمل و مرواریدهای درخشان
حاج شیخ عباس قمی (رضوان الله علیه)

در بیان چیزهای که موجب غنی و وسع رزق است.

برای وسعت رزق و دفع فقر: مواظبت کند بخواندن این دعا چنانکه در کتاب مجتنی مسطور است اللهم یا سبب من لا سبب کل ذی سبب یا مسبب الاسباب من غیر سبب صل علی محمد و آل محمد و اغنی بحلالک عن حرامک و بفضلک عمن سواک یا حی یا قیوم و نیز برای وسعت رزق در سجده نماز فریضه بگوید: یا خیر المسئولین و یا خیر المعطین ارزقنی و ارزق عیالی من فضلک الواسع فانک ذوالفضل العظیم . و نیز برای وسعت رزق و بر طرف شدن فقر مفید است:
1 - حکایت اذان نمودن
2 - صدقه دادن
3 - خانه را جاروب کردن
4 - کاسه‏ها را شستن
5 - نیکو تکلم نمودن.
6 - به پا داشتن نماز با تعظیم و خشوع
7 - خواندن سوره واقعه بخصوص در شب و سوره یاسین و تبارک وقت صبح
8 - مداومت به خواندن سوره و الذاریات
9 - حضور در مسجد پیش از اذان
10 - مداومت بر وضو و اسباغ آن
11 - خواندن سنت فجر (نافله صبح)
12 - و نماز وتر در خانه
13 - ترک کلام لغو و تکم در مستراح
14 - مردم را اذیت نکردن
15 - توقیر شیوخ (احترام بزرگان)
17 - و شکر نعم
18 - شستن دست پیش از اذان
19 - تسبیح خداوند در روز جمعه
22 - تعقیب خواندن بعد از نماز صبح و عصر
23 - مواسات کردن با برادران دینی
24 - و جمع نمودن ما بین دو نماز.