تربیت
Tarbiat.Org

دستور العمل و مرواریدهای درخشان
حاج شیخ عباس قمی (رضوان الله علیه)

و نیز برای قطع هر خونی: بخواند: آیه ذیل را و بر موضع خون بدمد: بسم الله الرحمن الرحیم ما قطعتم من لینه او ترکتموها قائمه علی اصولها فباذل الله و لیخزی الفاسقین .