تربیت
Tarbiat.Org

دستور العمل و مرواریدهای درخشان
حاج شیخ عباس قمی (رضوان الله علیه)

برای ایمنی از دزد بخواند:

قل ادعوا الله او ادعوا الرحمن را تا و کبره تکبیراً که آخر سوره بنی اسرائیل آیات 110 و 111 سوره اسراء می‏باشد و اگر در سفر باشد و از دزدان و درندگان بترسد بر یال مرکوب خود بنویسد لا تخاف درکاًو لا تخشی چنانچه از حضرت کاظم علیه‏السلام مرویست و محتمل است مراد، نوشتن با انگشت باشد و اگر از عقرب و گزندگان، می‏ترسد تعویذاتی را که در باب اول ذکر شد، بخواند.