تربیت
Tarbiat.Org

دستور العمل و مرواریدهای درخشان
حاج شیخ عباس قمی (رضوان الله علیه)

برای نترسیدن در خواب:

ده مرتبه پیش از خواب بگوید: لا اله الا الله وحده لا شریک له یحیی و یمیت و یمیت و یحیی و هو حی یموت . پس بخواند تسبیح حضرت فاطمه علیهاالسلام را و قبلاً گذشت که برای نترسیدن اطفال دست و دهانشان را بشویند. جهت دفع احتلام، اگر بترسد که در خواب محتلم شود پیش از خواب بگوید: اللهم انی اعوذ بک من الاحتلام و من سؤء الاحلام و من ان یتلاعب بی الشیطان فی الیقظه و المنام . و جهت بیدار شدن، در هر وقت که بخواهد آیه (قل انما) را که در آخر سوره کهف، است بخواند.