تربیت
Tarbiat.Org

دستور العمل و مرواریدهای درخشان
حاج شیخ عباس قمی (رضوان الله علیه)

تعویذ تب و غیره: از حضرت امام صادق علیه‏السلام مروی است که گریبان بگشاید و سر در گریبان کند و اذان و اقامه بگوید و هفت مرتبه، سوره حمد بخواند که انشاء الله تعالی، تب برطرف خواهد شد.

و نیز برای دفع تب: از امام حسن عسگری علیه‏السلام مروی است که بنویسد و بر تب دار ببندد: (یا نار کونی بردا و سلاما علی ابراهیم)