تربیت
Tarbiat.Org

دستور العمل و مرواریدهای درخشان
حاج شیخ عباس قمی (رضوان الله علیه)

روز سی ام:

این روز آخرین روز سال عرب است و به روایت سید بن طاووس دو رکعت نماز وارد است که در هر رکعت یک مرتبه و توحید و آیه الکرسی هر یک ده مرتبه خوانده می‏شود و بعد از سلام بخواند: اللهم ما عملت فی هذه السنه...