تربیت
Tarbiat.Org

دستور العمل و مرواریدهای درخشان
حاج شیخ عباس قمی (رضوان الله علیه)

دعا برای وجود امام عصر (عج)

اللهم کن لولیک الحجه بن الحسن صلواتک علیه و عی آبائه فی هذه الساعه و فی کل ساعه من ساعات اللیل و النهار ولیا و حافظاًو قائداً وناصراً و دلیلاً و عیناً حتی تسکنه ارضک طوعاً و تمتعه فیه طویلاً و این دعا را در تمام بخوان و مکرر کن بخصوص در شب بیست و سوم ماه رمضان.