تربیت
Tarbiat.Org

دستور العمل و مرواریدهای درخشان
حاج شیخ عباس قمی (رضوان الله علیه)

قسم ششم (اذکار)

تمجید است یعنی حق تعالی را به بزرگی یاد کردن و از آداب دعا آن است که پیش از دعا، بنده خدا را تمجید کند و اقسامی از تمجیدات وارد شده است. و چنانچه در حدیث صادقی است کمترین چیزی که در باب تمجید کفایت می‏کند آن است که بگوئی: اللهم ات الاول فلیس قبلک شی و انت الاخر فلیس بعدک شئی و انت الظاهر فلیس فوقک شئی و انت الباطن فلیس دونک شئی و انت العزیز الحکیم .