تربیت
Tarbiat.Org

دستور العمل و مرواریدهای درخشان
حاج شیخ عباس قمی (رضوان الله علیه)

ذکر وقت غضب:

وقتی که بر کسی خشم گرفتی، به جهت تسکین آن بگو: اعوذ بالله من الشیطان الرجیم . و نیز به جهت فرو نشستن غضب خدا را یاد کن و صلوات بفرست و اگر ایستاده‏ای بنشین و اگر غضب بر رحم است بدان او را مس نما.
برای تحصیل علم و مال بسیار:
دو ماه روزی 400 مرتبه بگوید: استغفر الله الذی لا الذی لا اله الا هو الحی القیوم بدیع السموات و الارض ذوالجلال و الاکرام من جمیع جرمی و ظلمی و اسرافی علی نفسی و اتوب الیه .