تربیت
Tarbiat.Org

دستور العمل و مرواریدهای درخشان
حاج شیخ عباس قمی (رضوان الله علیه)

باب پنجم در ماه ذی القعده است:

بدان که این ماه اول ماههای حرام است که حق تعالی در قرآن مجید ذکر فرموده و سید روایتی نقل کرده که ذی القعده محل اجابت دعا است در وقت شدت، و (سید همچنین) برای روز یک شنبه این ماه نمازی با فضیلت بسیار از رسول خدا صلی الله علیه و آله روایت کرده که خلاصه آن این است که در روز یکشنبه غسل کند و وضو بگیرد و چهار رکعت نماز بگذارد و در هر رکعت حمد یک مرتبه و قل هو الله سه مرتبه و معوذتین یک مرتبه پس استغفار کند هفتاد مرتبه و ختم کند استغفار را به لا حول و لا قوه الا بالله العظیم پس بگوید: یا عزیز یا غفار اغفرنی ذنوبی و ذنوب جمیع المؤمنین و المومنات فانه لا یغفرالذنوب الا انت و بدان که روایت شده که هر که در یکی از ماههای حرام سه روز پی در پی که (آن روزها) پنج شنبه و جمعه و شنبه باشد روزه بدارد و ثواب نهصد سال عبادت برای او نوشته می‏شود.