تربیت
Tarbiat.Org

دستور العمل و مرواریدهای درخشان
حاج شیخ عباس قمی (رضوان الله علیه)

قسم هشتم (از اذکار)

استغفار است یعنی ذکر استغفر الله ربی و اتوب الیه که گفتن آن باعث زیاد شدن روزی و کثرت اولاد می‏شود و بر طرف کننده هموم (و غمها) و دواء گناهان و امان خدا بر بندگان است.
و از برای گفتن هفتاد مرتبه استغفر الله بعد از نماز صبح ثواب بسیاری وارد شده است و مرویست که رسول خدا صلی الله علیه و آله در هر روز هفتاد مرتبه می‏گفت استغفر الله و هفتاد مرتبه می‏گفت اتوب الی الله و از آن حضرت روایت شده است که فرمودند: هر کسی در شدت یا سختی یا تنگی باشد، هزار مرتبه بگوید: استغفر الله ربی و اتوب الیه تا حقتعالی او را فرج کرامت فرماید: و وارد شده است که استغفار کنید در آخر شب صد مرتبه و اگر فراموش شد در روز قضا نمائید.
و برای گفتن استغفر الله الذی لا اله الا هو الحی القیوم سه مرتبه یا پنج مرتبه فضیلت بسیار رسیده است و اگر بر آن اضافه شود: بدیع السموات و الارض ذاالجلال و الاکرام و اسئله ان (یصلی علی محمد و آل محمد و ان) یتوب علی . باعث آمرزش چهل گناه کبیره شود و مستحب است در هر روز بعد از نماز عصر این استغفار: استغفر الله الذی لا اله الا هو الحی القیوم ذاالجلال (ذوالجلال، خ ل) و الاکرام و اسئله ان یتوب علی توبه عبد ذلیل خاضع فقیر بائس مسکین مستکین مستجیر لا یملک لنفسه نفعا و لا ضرا و لا موتا و لا حیوه و لا نشورا . و شیخ طوسی (رحمت اله) فرموده است که مستحب است در آخر روز پنجشنبه به این روش استغفار کنند استغفر الله الذی لا اله الا هو الحی القیوم و اتوب الیه توبه عبد خاضع مسکین مستکین لا یستطیع لنفسه صرفا و لا عدلا و لا نفعا و لاضرا و لا حیوه و لا موتا و لا نشورا و صلی الله علی محمد و عترته الطاهرین الاخیار الابرار و سلم تسلیما .
و برای استغفار وقتی و ماهی و روزی (خاص) نیست بلکه در همه حال نیکو است، بلی افضل اوقات آن وقت سحر و بعد از صبح و عصر است و بخصوص در ماه شعبان،تأکید دارد. و روایت شده است که بهترین دعاها در ماه شعبان، استغفار است و در هر روز از ماه شعبان وراد شده است که هفتاد مرتبه بگویند: استغفر الله الذی لا اله الا هو الرحمن الرحیم الحی القیوم و اتوب الیه . و در روایت وارد شده است که حق تعالی فرموده است هرکه در ماه رجب، هزار مرتبه بگوید: استغفر الله ذاالجلال و الاکرام من جمیع الذنوب و الاثام . پس اگر او را نیامرزم پروردگار شما نیستم.
برای گفتن هفتاد مرتبه: استغفر الله و اتوب الیه بعد از عصر روز جمعه فضیلت بسیار است و
و طلب آمرزش و استغفار از برای والدین و مؤمنین بسیار نیکو است و از حضرت صادق علیه‏السلام مرویست که هر کس در هر روز بیست و پنج نوبت بگوید: اللهم اغفر للمومنین و المؤمنات و المسلمین و المسلمات . حق تعالی بعدد هر مؤمنی که گذشته است و خواهد آمد تا روز قیامت حسنه برای او بنویسد و گناهی را از او محو کند و درجه‏ای برای او بلند گرداند و باید دانست که استغفار تنها گفتن: استغفر الله نیست، بلکه باید حالت پشیمانی و عزم بر ترک گناهان و اداء حقوق الهیه (حق الله و حقوق مردم (حق الناس) و سایر آداب استغفار با آن همراه باشد و گر نه مجرد حرکت زبان، نوعی سخریه و استهزاء است و از چنین استغفاری باید استغفار کرد.