تربیت
Tarbiat.Org

دستور العمل و مرواریدهای درخشان
حاج شیخ عباس قمی (رضوان الله علیه)

برای رفع طیره:

وارد شده است که حضرت رسول صلی الله علیه و آله فال خوب را دوست می‏داشت و از طیره یعنی، فال بد کراهت داشت و می‏فرمود: هر کس چیزی را دید که (به گمان او) فال نیک نسیت، بگوید: اللهم لا یوتی الخیر الا انت و لا یدفع السیئات الا انت و لا حول قوه الا بک .
و نیز وارد شده است که اگر در سفر می‏روی و چیزی که شوم و به فال بد است، دیدی و در خاطرت چیزی گذشت، بگون اعتصمت بک یا رب من شر ما فاعصمنی من ذلک . چون این دعا را بخوانی، آسیبی به تو نرسد، انشاء الله تعالی.