تربیت
Tarbiat.Org

دستور العمل و مرواریدهای درخشان
حاج شیخ عباس قمی (رضوان الله علیه)

قسم سوم (از اذکار ده گانه)

تحمید یعنی ذکر الحمدالله و آن شکر نعمت است، باعث مزید آن و سبب پر شدن میزان اعمال است و گفتن (الحمد الله کما هو اهله) باعث آن می‏شود که نویسندگان اعمال، از نوشتن ثواب آن عاجز شوند. و مستحب است در هر روزی سیصد و شصت مرتبه به عدد رگهای بدن بگوید: الحمد لله رب العالمین (کثیراً) علی کل حال .
و مرویست که هر که در وقت صبح و در هنگام داخل شدن شب چهار مرتبه بگوید: الحمد الله رب العالمین شکر آن روز و شب را بجا آورده‏
باشد.
روایت شده که چون کسی را که به بلائی مبتلی گردیده است ببینی. سه مرتبه آهسته، بطوری که او نشود، بگو: الحمد الله الذی عافانی مما ابتلاک به و لو شآء فعل . که هرگز به آن نوع بلا مبتلی نشوی. و از حضرت صادق علیه‏السلام مرویست که هر که بعد از نماز شام سه مرتبه بگوید: الحمد الله الذی یفعل ما یشآء و لا یفعل ما یشآء غیره .. حق تعالی خیر بسیار به او کرامت فرماید و وارد شده که چون کسی عطسه کند و بگوید: (الحمد لله رب العالمین علی کل حال) درد گوش و درد دندان نیابد انشاء اله تعالی.