تربیت
Tarbiat.Org

دستور العمل و مرواریدهای درخشان
حاج شیخ عباس قمی (رضوان الله علیه)

قسم دوم اذکار(ده گانه)

تسبیح است یعنی ذکر سبحان الله گفتن: از امیرالمؤمنین علیه‏السلام مرویست که هر که در هر روز، سی مرتبه تسبیح کند، حق تعالی هفتاد بلا را از او برطرف نماید که آسان‏ترین آنها فقر است. و از حضرت صادق علیه‏السلام منقول است که، هر که در هر روز سی مرتبه بگوید: سبحان الله و بحمده سبحان الله العظیم به توانگری بی نیازی روی آورد و برای گفتن صد مرتبه سبحان الله و گفتن سبحان الله العظیم و بحمده ثواب بسیاری روایت شده است و وارد شده است که هر که در هر روز، بعد از نماز صبح، ده مرتبه بگوید: سبحان الله العظیم و بحمده و لا حول و لا قوه الا بالله العلی العظیم . از کوری و جنون و جذام و فقر و ضعف پیری، عافیت یابد و هر که در وقت شام، سه مرتبه و در وقت صبح، سه مرتبه بگوید: سبحان الله حین تمسون تا آخر آیه، اجر عظیمی برای او خواهد بود.
و وارده شده است: برای طول عمر و نصرت بر دشمن و محفوظ بودن از مرگ بد، این تسبیح شریف را در وقت داخل شده در شب و صبح بخواند: سبحان الله ملأالمیزان و منتهی الحکم (العلم، خ ل) و مبلغ الرضا وزنه العرش وسعه الکرسی . و بدان که برای تسبیح حضرت فاطمه زهرا علهیاالسلام، در وقت خواب و بعد از نمازها، فضیلت بسیار است و گفتن تسبیح فاطمه زهرا علیهاالسلام بعد از نمازهای یومیه در هر روز، محبوبتر است نزد حضرت صادق علیه‏السلام از هزار رکعت نماز که در هر روز، بجا آورده شود و هر بنده که بر آن مواظبت کند، شقی نخواهد گردید و برای آن، فضل بسیاری است و کافی است در فضیلت آن اینکه حضرت رسول صلی الله علیه و آله آنرا انتخاب و به حضرت فاطمه - سلام الله علیها - تعلیم نموده است و کیفیت آن، بنابر مشهور آن است که سی و چهار مرتبه الله اکبر و سی و سه مرتبه الحمد لله و سی سه مرتبه سبحان الله گفته شود.
و برای حضرت زهرا علیها السلام تسبیح دیگری نیز وجود دارد که در آخر کتباً با نماز آنحضرت، ذکر می‏شود. و در ماه رمضان، چند قسم تسبیحات وجود دارد که باید خوانده شود: (یکی تسبیح در سحر است و دیگری تسبیح طولانی است که در روزها خوانده می‏شود و تسبیح دیگر، تسبیح مختصر ذیل است که در هر روز باید صد مرتبه خوانده شود: سبحان الضار النافع سبحان القاضی بالحق سبحان العلی الاعلی سبحانه و بحمده سبحاه و تعالی .