تربیت
Tarbiat.Org

دستور العمل و مرواریدهای درخشان
حاج شیخ عباس قمی (رضوان الله علیه)

تعویذ عقرب و هوام (گزندگان) زمین:

از حضرت باقر علیه‏السلام مروی است که هر که این کلمات را بخواند، من ضامن هستم که او را عقرب و سایر حشرات نگزد تا صبح کد، دعا این است:
اعوذ بکلمات الله التامات التی لا یجاوز هن بر و لا فاجر من شر ما ذرء و من شر ما برء و من شر کل دابه هو اخذ بناصیتها ان ربی علی صراط مستقیم .
و نیز از برای دفع گزیدن عقرب: از حضرت امیرالمؤمنین علیه‏السلام مروی است که بخواند: سلام علی نوح فی العالمین انا کذلک نجزی المحسنین انه من عبادنا المؤمنین (107).