تربیت
Tarbiat.Org

دستور العمل و مرواریدهای درخشان
حاج شیخ عباس قمی (رضوان الله علیه)

روز سوم:

در این روز حادثه احراق (آتش سوزی) مکه شد در سال 64 به سبب محاربه لشکر یزید با عبدالله بن زبیر به نحوی که در جای خود مذکور است.