تربیت
Tarbiat.Org

دستور العمل و مرواریدهای درخشان
حاج شیخ عباس قمی (رضوان الله علیه)

دعای زمان غیبت:

اللهم عرفنی نفسک فانک ان لم تعرفنی نفسک لم اعراف نبیک اللهم عرفنی رسولک فانک ان لم تعرفنی رسولک (نبیک، خ ل) لم اعرف حجتک اللهم عرفنی حجتک فانک ان لم تعرفین حجتک ضللت عن دینی . و این دعائی است که حضرت صادق علیه‏السلام تعلیم زراره - رضوان الله علیه - داد و فرمود: که اگر زمان غیبت را درک کردی، بخواندن این دعا مواظبت کن.
دعای دیگر، مروی از آن حضرت معروف به دعای (غریق) که برای نجات از شبهات و فتنه‏های زمان غیبت است: یا الله یا رحمن یا رحیم یا مقلب القلوب ثبت قلبی علی دینک .