تربیت
Tarbiat.Org

دستور العمل و مرواریدهای درخشان
حاج شیخ عباس قمی (رضوان الله علیه)

تعویذ درد پا: برای برطرف شدن درد پا خواندن سوره انا فتحنا تا (و کان الله عزیزا حکیما) وارد شده است.