تربیت
Tarbiat.Org

دستور العمل و مرواریدهای درخشان
حاج شیخ عباس قمی (رضوان الله علیه)

قسم چهارم (اذکار) تهلیل

یعنی ذکر لا اله الا الله است و آن افضل اذکار می‏باشد و مونس مؤمن است و در فضیلت این ذکر شریف کافی است که حق تعالی فرموده، کلمه (لا اله الا الله) حصن من است. و هر که آن را بگوید داخل حصن من شده و هر که داخل حصن (و حصار) من شود از عذاب من ایمن خواهد بود و روایت شده که هر که آخرین سخن او در وقت مردن (لا اله اله الله) باشد داخل بهشت می‏شود.
و مرویست که جبرئیل علیه‏السلام به حضرت رسول الله صلی الله علیه و آله گفت: خوشا به حال آن کسی که از امت تو که بگوید: لا اله الا الله وحده و حده
و برای تهلیل اقسامی است: قسم اول تهلیلات آن است که در قبرستان گفته می‏شود.
(تهلیلات در مقابر چنین است که از حضرت امیرالمؤمنین علیه‏السلام مرویست که هر که داخل قبرستان شود و بگوید. بسم الله الرحمن الرحیم السلام علی اهل لا اله الا الله من اهل لا اله الا الله یا اهل لا اله الا الله بحق محمد کیف وجدتم قول لا اله الا الله من لا اله الا الله یا اهل لا اله الا الله بحق لا اله الا الله اغفر لمن قال لا اله الا الله و احشرنا فی زمره من قال لا اله الا الله محمد صلی الله علیه و آله رسول الله علی ولی الله . حق سبحانه و تعالی ثواب پنجاه سال عبادت برای او بنویسد و گناه ساله را از او پدر و مادرش محو گرداند. از مؤلف؛ در حاشیه کتاب)
قسم دوم تهلیلات، تهلیلات دهه اول ذی الحجه است.
(تهلیلات دهه اول ذی الحجه مروی از امیرالمؤمنین علیه‏السلام اگر روزی ده مرتبه بخواند فضیلت بسیاری را درک خواهد کرد و تهلیلات مبارکه چنین است: لا اله الا الله عدد اللیالی و ادهور، لا اله الا الله عد امواج البحور لا اله الا الله و رحمته خیر مما یجمعون لا اله الا الله عدد الشوک و الشجر لا اله الا الله عدد الشعر و الوبر لا اله الا الله عدد الحجر و المدر لا اله الا الله عدد لمح العیون لا اله الا الله فی اللیل اذا عسعس و الصبح اذا تنفس لا اله الا الله عدد الریاح فی البراری و الصحور لا اله الا الله من الیوم الی یوم ینفخ فی الصور . در حاشیه کتاب از مؤلف رضوان الله تعالی علیه.)
قسم سوم تهلیلات بعد از نمازهاست.
(تهلیلات بعد از نمازها: لا اله الا الله الها واحداً و نحن له مسلمون لا اله الا الله نعبد الا ایاه مخلصین له الدین و لو الدین ولو کره المشرکون لا اله الا الله ربنا و رب آبائنا الاولین . ار مؤلف (رحمت اله) در حاشیه کتاب)
قسم چهارم: تهلیل قبل از طلوع و قبل از غروب آفتاب است:
(تهلیلات قبل از طلوع آفتاب و قبل از غروب: لا اله الا الله وحده وحده لا شریک له له الملک و له الحمد یحیی و یمیت و یمیت و یحیی و هو حی لا یموت بیده الخیر و هو علی کل شی قدیر . از حضرت صادق علیه‏السلام مرویست که هر کس این تهلیل را ده مرتبه پیش از طلوع آفتاب و ده مرتبه پیش از غروب آفتاب بگوید کفاره گناهان آن روز وی باشد. از مؤلف (رحمت اله) در حاشیه کتاب)
قسم پنجم: تهلیلات سجده، (119) سجده‏های قرآن است و باید از فیض خواندن آن خود را محروم نکرد.
قسم ششم: از تهلیلات: که عبارت است از لا اله الا الله حقا حقا لا اله الا الله ایمانا و تصدیقا لا اله الا الله عبودیه و رقا بدون گفتن سجدت لک یا رب تعبدا ورقا) گفتن این تهلیلات پانزده مرتبه در هر روز ثواب بسیار زیادی دارد. و در هر روزی صد مرتبه و به روایت دیگر سی مرتبه هر که بگوید لا اله الا الله الحق المبین به توانگری رو آورد و فقر از او بر طرف شود و در جهنم به روی او بسته و در بهشت بر روی او باز شود.
و از برای دفع فقر و وحشت قبر نقل شده است که روزی صد مرتبه گویند لا اله الا الله الملک الحق المبین و این ذکر شریف برای خلاصی از زندان نیز نقل شده است و مستحب است در هر روزی ده مرتبه، بخصوص بعد از نماز و پیش از آنکه از حالت تشهد خارج شود، بگوید: اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شریک له الها واحدا احداً(فرداًت خ ل)
صمداً لم یتخذ صاحبه و لا ولداً که برای آن فضیلت بسیار است.