تربیت
Tarbiat.Org

شرح صد کلمه قصار از امام علی علیه السلام
حاج شیخ عباس قمی (رضوان الله علیه)

کلمه 98:

متن حدیث :
والله لدنیاکم هذه اهون فی عینی من عراق خنزیر فی ید مجذوم.(289)
ترجمه :
بخدا سوگند که این دنیای شما خوارتر است در دیدگان من از استخوان بیگوشت خوکی که باشد در دست جذام.
و این نهایت تحقیر است از دنیا چه استخوان از هرچیز بیقدری خوارتر است خصوص اگر از خوک باشد و خصوص در دست مجذوم باشد که در اینحال هیچ چیز از این پلیدتر نیست.
و کسیکه تأمل کند در سیره آنحضرت در حالیکه خانه‏نشین و مغلوب از حقش بود و در حالیکه خلافت و ولایت بآنجناب رسید یقین میکند که دنیا در نظر آنحضرت بهیمن حال بلکه خوارتر از این بود. صلوات الله علیه بابی انت و امی یا ابا الحسن یا آیة الله العظمی یا امیرالمؤمنین.(290)
اگر این مقام گنجایش میداشت ببرخی از زهد آن وجود مقدس اشاره میکردیم لکن اقول:
متی احتاج النهار الی دلیل
تعالیت عن مدح فابلغ خاطب - بمدحک بین الناس اقصر قاصر
اذا طاف قوم فی المشاعر و الصفا - فقبرک رکنی طائفاً و مشاعری
و ان ذخر الاقوام نسک عبادة - فحبک او فی عدتی و ذخائری(291)