تربیت
Tarbiat.Org

شرح صد کلمه قصار از امام علی علیه السلام
حاج شیخ عباس قمی (رضوان الله علیه)

کلمه 70:

متن حدیث :
لکل مقبل ادبار و ما ادبر فکان لم یکن.(202)
ترجمه :
از برای هر اقبال کننده‏ای ادبار است و آنچه پشت کرد و رفت گوئیا هرگز نبوده.
پس عاقل باید باقبال دنیا مغرور نشود و در همان حین مهیای ادبار و پشت کردن او باشد.
قال الشاعر:
ما طار طیر و ارتفع - الا کمن طار وقع(203)
و کان الحسن بن علی (علیه السلام) کثیراً ما یتمثل
یا اهل لذات دنیا لابقاء لها - ان اغتراراً بظل زایل حمق(204)
منه بر جهان دل که بیگانه‏ایست - چه مطرب که هر روز در خانه‏ایست
نه لایق بود عیش با دلبری - که هر بامدادش بود شوهری
بر مرد هشیار دنیا خس است - که هر مدتی جای دیگر کس است