تربیت
Tarbiat.Org

شرح صد کلمه قصار از امام علی علیه السلام
حاج شیخ عباس قمی (رضوان الله علیه)

کلمه 21:

متن حدیث :
ان لله ملکاً ینادی فی کل الیوم لدو اللموت وابنوا للخراب و اجمعوا للفناء.(63)
ترجمه :
همانا از برای خداست فرشته‏ای که ندا می‏کند در هر روزی که بزائید از برای مردن و بنا کنید از برای خراب گشتن و جمع کنید از برای فانی شدن یعنی عاقبت از زائیدن و بنا کردن و جمع نمودن مردن و خرابشدن و فانی گشتن است.
و قد اخذ الشاعر فی قوله:
قلیل عمرنا فی‏دار دنیا - و مرجعنا الی بیت التراب
له ملک ینادی کل یوم - لدواللموت و ابنوا للخراب
سعدی:
دریغا که بی ما بسی روزگار - بروید گل و بشکفد نوبهار
بسی تیر و دیماه و اردیبهشت - بیاید که ما خاک باشیم و خشت
تفرج‏کنان بر هوا و هوس - گذشتیم بر خاک بسیار کش
کسانیکه از ما بغیب اندرند - بیایند بر خاک ما بگذرند
پس از ما بسی گل دهد بوستان - نشینند با یکدیگر دوستان
قال رسول الله صلی الله علیه و آله: اصدق کلمة قالها العرب کلمة لبید:
الا کل شی‏ء ما خلا الله یاطل - و کل نعیم لا محالة زائل(64)
یعنی رسولخدا صلی الله علیه و آله فرمود: که راست‏ترین کلمه‏ای که عرب گفته قول لبید شاعر است که گفته: بدانکه هر چیزی سوای حقتعالی ناچیز و فانی خواهد شد و هر نعمتی آخرالأمر زایل و برطرف خواهد شد.