تربیت
Tarbiat.Org

شرح صد کلمه قصار از امام علی علیه السلام
حاج شیخ عباس قمی (رضوان الله علیه)

کلمه 18:

متن حدیث :
افضل الزهد اخفاء الزهد.(54)
ترجمه :
فاضلترین زهد که اعراض است از متاع دنیا پنهان داشتن آنست از اطلاع مردم تا دور باشد از مخالطه سمعه و ریا چه آنکه جهر به عبادت و زهادت کم است که از ریا سالم بماند.
گویند منصور مردی را دید واقف بباب خود در حالیکه در میان پیشانیش آثار سجده است گفت تو بطمع مال بر در خانه من ایستاده‏ای با آنکه در میان جبهه تو چنین درهمی است ربیع حاجب گفت بلی چنین است لکن سکه درهمش قلب است.
کلید در دوزخ است آن نماز - که بر چشم مردم گذاری دراز
اگر جز بحق میرود جاده‏ات - بدوزخ نشانند سجاده‏ات
ریاضت کش از بهر نام و غرور - که طبل تهی را رود بانگ دور
ترجمه :