تربیت
Tarbiat.Org

شرح صد کلمه قصار از امام علی علیه السلام
حاج شیخ عباس قمی (رضوان الله علیه)

کلمه 75:

متن حدیث :
ما قال الناس لشی‏ء طوبی له الا و قد خبأ له الدهر یوم سوء.(216)
ترجمه :
نگفتند مردمان برای چیزی این که را خوشا بحال او مگر آنکه پنهان کرد روزگار غدار از برای او روز بد را که ضرر رسانید باو در آخر کار.
و این مطلب موافق تجربه و عیان است و محتاج به بیان نیست.
قال النبی صلی الله علیه و آله ما امتلات‏دار حبرة الا امتلات عبرة و ما کانت فرحة الا یتبعها ترحة.(217)
یعنی رسولخدا صلی الله علیه و آله فرمود که پر نشد خانه‏ای از سرور مگر آنکه پر شد از باریدن اشک و نمیباشد سروری مگر آنکه دنبال او خواهد بود حزنی.
هرگز بباغ دهر گیاهی وفا نکرد - هرگز ز دست چرخ خدنگی خطا نکرد
خیاط روزگار ببالای هیچکس - پیراهنی ندوخت که آخر قبا نکرد