تربیت
Tarbiat.Org

شرح صد کلمه قصار از امام علی علیه السلام
حاج شیخ عباس قمی (رضوان الله علیه)

کلمه 53:

متن حدیث :
فی تقلب الاحوال علم جواهر الرجال.(155)
ترجمه :
در گردش احوال چون انتقال از بلندی به پستی و از اقبال به ادبار و از غنی بفقر و هکذا بعکس و همچنین در نزول شدائد و محن معلوم میشود جواهر مردمان چه گردش روزگار بمنزله بوته امتحان است که آنچه در کمون آدمی است ظاهر میکند. فعند الامتحان یکرم الرجل اویهان.(156)
به ایام تا بر نیاید بسی - نشاید رسیدن به غور کسی
لا تحمدن امرء حتی تجربه - و لا تذمنه الا بتجریب(157)
نه هر که بصورت نیکو است سیرت زیبا در اوست کار اندرون دارد نه پوست.
توان شناخت بیکروز در شمایل مرد - که تا کجاش رسیده است پایگاه علوم
ولی زباطنش ایمن مباش و غره مشو - که خبث نفس نگردد بسالها معلوم