تربیت
Tarbiat.Org

شرح صد کلمه قصار از امام علی علیه السلام
حاج شیخ عباس قمی (رضوان الله علیه)

کلمه 7:

متن حدیث :
اذا قدرت علی عدوک فاجعل العفو عنه شکراً للقدرة علیه.(15)
ترجمه :
هر گاه قدرت یافتی بر دشمن خود عفو کن و از تقصیر او و قرار بده عفو از او را شکرانه آنکه بر او تسلط یافتی.
قال الله تعالی: و ان تعفوا اقرب للتقوی(16)
یعنی حقتعالی فرمود که عفو و بخشیدن شما نزدیکتر است بپرهیزکاری.
و روایتشده که عفو و گذشت زیاد نمی‏کند مگر عزت را پس گذشت کنید تا خداوند شما را عزیز گرداند.(17) و حکما گفته‏اند که گناه هر چند بزرگتر است فضیلت عفو کننده بیشتر است.
ونیز امیرالمؤمنین (ع) فرموده: اولی الناس بالعفو اقدرهم علی العقوبة.(18)
یعنی سزاوارترین مردمان بعفو آن کس است که قدرتش بر عقوبت کردن بیشتر باشد.
بدی را بدی سهل باشد جزا - اگر مردی احسن الی من اسا(19)